Odszedł Eugeniusz Szybisty.....

Z głębokim żalem przyjęliśmy dziś informację o śmierci Pana Eugeniusza Szybistego, wieloletniego nauczyciela,  byłego radnego Rady Powiatu i Rady Miasta, a także dyrektora dawnego Zakładu Budżetowego Szkół oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bornem Sulinowie i Szczecinku.

Żonie i Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia składają pracownicy Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku.

Niech spoczywa w pokoju!

 

inf. KCUW Szczecinek