zakończone konkursy/przetargi

ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I WYDANIU POSIŁKÓW WRAZ Z NAJMEM POMIESZCZEŃ KUCHNI DLA OKREŚLONYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA SZCZECINEK
Termin składania ofert: 23 października 2023r. godz. 7:00

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0749f143-69b4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Informacja art. 222 ust. 4

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyniku postępowania

 

ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I DOSTAWIE POSIŁKÓW DLA OKREŚLONYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA SZCZECINEK
Termin składania ofert: 28 września 2023r. godz. 9:00

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9cec7a9b-57b3-11ee-9aa3-96d3b4440790

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I WYDANIU POSIŁKÓW WRAZ Z NAJMEM POMIESZCZEŃ KUCHNI DLA OKREŚLONYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA SZCZECINEK
Termin składania ofert: 22 września 2023r. godz. 7:00

Link do postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6ab00310-522d-11ee-9aa3-96d3b4440790

Informacja art. 222 ust. 4

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o unieważnieniu postępowania - część 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 19.04.2023 Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku szkoły w celu dokonania ekspertyzy technicznej dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu. 

Zapytanie ofertowe

 

OGŁOSZENIE o konkursie ofert na oddanie w dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Koszalińskiej 66 lokal nr 1, 78-400 Szczecinek, z przeznaczeniem na prowadzenie żłobka – w trybie pisemnego konkursu ofert na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2025 r.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Ogłoszenie wyniku konkursu 22.12.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzenie szkoleń poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli matematyki dla uczestników projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wybór wykonawcy edycji graficznej scenariuszy lekcji otwartych i materiałów wzbogacających zajęcia (MWZ) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie 

Wzór umowy

Formularz oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzenie szkoleń poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli informatyki dla uczestników projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przeprowadzenie szkoleń poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli matematyki dla uczestników projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Nr sprawy SP5.27.12.2022

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

załącznik nr 2 – Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przeprowadzenie szkoleń poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli fizyki dla uczestników projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Nr sprawy SP5.27.13.2022

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

załącznik nr 2 – Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przeprowadzenie szkoleń poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli geografii dla uczestników projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Nr sprawy SP5.27.14.2022

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

załącznik nr 2 – Wzór umowy 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przeprowadzenie szkoleń poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli chemii dla uczestników projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Nr sprawy SP5.27.15.2022

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

załącznik nr 2 – Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przeprowadzenie szkoleń poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli informatyki dla uczestników projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Nr sprawy SP5.27.16.2022

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

załącznik nr 2 – Wzór umowy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYGOTOWANIE I DOSTAWĘ POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. NOBLISTÓW POLSKICH, UL. KRAKOWSKA 1, 

78-400 SZCZECINEK

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2

Wykaz doświadczenia zawodowego( wzór)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

_______

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przeprowadzenie szkoleń poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli geografii dla uczestników projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Nr sprawy SP5.27.7.2022

               

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przeprowadzenie szkoleń poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli chemii  dla uczestników projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Nr sprawy SP5.27.8.2022

                

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przeprowadzenie szkoleń poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli biologii i przyrody dla uczestników projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Nr sprawy SP5.27.5.2022

                 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie szkoleń poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli fizyki dla uczestników projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

                      

 
Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku ogłasza  pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat  nieruchomości  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 217 obr. 08,  pow. 3724 m2, położonej w Szczecinku przy ul. Nowej 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW K01I/000119332/4. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o pow. 1008,5 m2, przeznaczonym na cele edukacyjne - prowadzenia przedszkola niepublicznego.

               

Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku ogłasza  pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat  nieruchomości  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 252 obręb 20,  pow. 5934 m2, położonej w Szczecinku przy ul. Przemysłowej 5, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW K01I/00021206/9. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o pow. 863 m2, przeznaczonym na cele edukacyjne - prowadzenia przedszkola niepublicznego.

               

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Tworzenie nowatorskich materiałów wzbogacających zajęcia (język angielski) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Tworzenie nowatorskich materiałów wzbogacających zajęcia (przyroda) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

              

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Tworzenie nowatorskich materiałów wzbogacających zajęcia (chemia) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opracowanie scenariuszy i produkcja 32 filmów instruktażowych dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Tworzenie nowatorskich materiałów wzbogacających zajęcia (informatyka) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

           

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Tworzenie nowatorskich materiałów wzbogacających zajęcia (chemia) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

         

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Tworzenie nowatorskich materiałów wzbogacających zajęcia (informatyka) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

          
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Tworzenie nowatorskich materiałów wzbogacających zajęcia (chemia) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

          

​​

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Tworzenie nowatorskich materiałów wzbogacających zajęcia (informatyka) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

          

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Tworzenie nowatorskich materiałów wzbogacających zajęcia (chemia) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Tworzenie nowatorskich materiałów wzbogacających zajęcia (język niemiecki) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Tworzenie nowatorskich materiałów wzbogacających zajęcia (informatyka) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

              

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Tworzenie nowatorskich materiałów wzbogacających zajęcia (fizyka) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

                 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinku im. Noblistów Polskich, ul. Krakowska 1, 78-400 Szczecinek

           

ZAPYTANIE OFERTOWE Diagnoza potrzeb szkoleniowych szkół współpracujących z Modelową Szkołą Ćwiczeń w Szczecinku w ramach projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20

 

            

 

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (chemia) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

          

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (biologia) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (informatyka) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

           

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (przyroda) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

             

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (geografia) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

              

 

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (język angielski) dla uczestników Projektu „Modelowa
Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

           

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (matematyka) dla uczestników Projektu „Modelowa
Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

 

           

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (fizyka) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła
Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

           

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (język niemiecki) dla uczestników Projektu „Modelowa
Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem pomieszczeń kuchni w celu prowadzenia zbiorowego żywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczecinku, im. Adama Mickiewicza, plac Wazów 1, 78-400 Szczecinek

Informacja o wyborze oferty 02.08.2021 r. 

           

ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem pomieszczeń kuchni w celu prowadzenia zbiorowego żywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 im. Armii Krajowej, Jasna 2, 78-400 Szczecinek

Informacja o wyborze oferty 02.08.2021 r. 

            

ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem pomieszczeń kuchni w celu prowadzenia zbiorowego żywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana III Sobieskiego, Wiatraczna 5 , 78-400 Szczecinek

Informacja o wyborze oferty 02.08.2021 r. 

          

ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem pomieszczeń kuchni w celu prowadzenia zbiorowego żywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego, Kopernika 18 , 78-400 Szczecinek

Informacja o wyborze oferty 02.08.2021 r. 

          

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (geografia) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

            

 

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (przyroda) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

              

 

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (przyroda) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (fizyka) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

            

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (przyroda) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

            

 

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (informatyka) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00 

            

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (biologia) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

 

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (geografia) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła
Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

           

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (chemia) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła
Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi z dnia 25.03.2021 r.: Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (chemia) w ramach projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20: 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie :
- dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego im.  Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku pod kątem bezpieczeństwa pożarowego – branża budowlana.

               

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie :
- dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego im.  Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku pod kątem bezpieczeństwa pożarowego – branża elektryczna.

             

Ogłoszenie o zamówieniu usługi z dnia 16.03.2021 r.: Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (biologia) w ramach projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20: 

             

 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi z dnia 17.03.2021 r.: Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (geografia) w ramach projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (informatyka) w ramach projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20

Informacja o unieważnieniu postępowania 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe nauczycieli (wraz z doradztwem) w ramach projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 

Wybór najkorzystniejszej oferty 09.02.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe: wybór wykonawcy opracowania projektu szaty graficznej wzorcowych materiałów szkoleniowych (operator DTP)

Wybór najkorzystniejszej oferty 17.12.2020 r.

                                                                                                                                                                                                                                                             

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinku -  Zakup i dostawa mebli do pracowni przedmiotowych

Wybór najkorzystniejszej oferty 13.10.2020 r.

                                                                                                                                                                                                                                                             

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinku - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych

Wybór najkorzystniejszej oferty 05.10.2020 r.

                                                                                                                                                                                                                                                             

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinku -  Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do klasopracowni informatycznej, językowej, matematycznej i przyrodniczej 

Wybór najkorzystniejszej oferty 23.09.2020 r.

                                                                                                                                                                                                                                                             

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinku -  Zakup i dostawa mebli do pracowni przedmiotowych

Informacja o unieważnieniu postępowania 22.09.2020 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

- przygotowanie wzorcowych materiałów szkoleniowych w zakresie modułu przedmiotów przyrodniczych - przyrody dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń
w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

Wybór najkorzystniejszej oferty 08.09.2020 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie instalacji wodociągowej hydrantowej w budynku szkoły podstawowej nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku przy ulicy Kopernika 18.

Wybór najkorzystniejszej oferty 02.09.2020 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

przygotowanie wzorcowych materiałów szkoleniowych w zakresie modułu informatyka dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

Wybór najkorzystniejszej oferty 18.08.2020 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

- przygotowanie wzorcowych materiałów szkoleniowych w zakresie modułu przedmiotów przyrodniczych - przyrody dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń
w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

Informacja o unieważnieniu postępowania 18.08.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie :
- dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego im.  Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku pod kątem bezpieczeństwa pożarowego – branża budowlana.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie :
- dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego im.  Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku pod kątem bezpieczeństwa pożarowego – branża elektryczna.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ZAPYTANIE OFERTOWE REMONT DACHU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO,  UL. KOPERNIKA, 78-400 SZCZECINEK z dnia 11.09.2019 r.

- zapytanie ofertowe_SP6

Wybór najkorzystniejszej oferty 28.09.2019 r. 

- zawiadomienie o wyborze

                                                                                                                                                                                                                                                        

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU PROWADZENIA ZBIOROWEGO ŻYWIENIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO,  UL. KOPERNIKA, 78-400 SZCZECINEK z dnia 05.08.2019 r. 

ogłoszenie_SP6

formularz

umowa najmu

umowa dożywianie

siwz

Wybór najkorzystniejszej oferty 09.08.2019 r. 

zawiadomienie o wyborze SP6

 

ZAPYTANIE OFERTOWE REMONT DACHU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO,  UL. KOPERNIKA, 78-400 SZCZECINEK z dnia 11.07.2019 r.

zapytanie ofertowe_SP6

Wybór najkorzystniejszej oferty 05.08.2019 r. 

zawiadomienie o wyborze SP6

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU PROWADZENIA ZBIOROWEGO ŻYWIENIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA, PLAC WAZÓW 1, 78-400 SZCZECINEK z dnia 14.06.2019 r. 

- ogłoszenie SP1

- formularz

- siwz

- umowa_najmu

- umowa_dożywianie

Zmiana treści SIWZ z dnia 17.05.2019 r.:

- zmiana treści SIWZ 

Wybór najkorzystniejszej oferty 03.07.2019 r. 

- zawiadomienie o wyborze_SP1

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU PROWADZENIA ZBIOROWEGO ŻYWIENIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. ARMII KRAJOWEJ, UL. JASNA 2 , 78-400 SZCZECINEK z dnia 14.06.2019 r. 

- ogłoszenie_SP4

- formularz

- siwz

- umowa_najmu

- umowa_dożywianie

Zmiana treści SIWZ z dnia 17.05.2019 r.:

- zmiana treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty 03.07.2019 r. 

- zawiadomienie o wyborze_SP4

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU PROWADZENIA ZBIOROWEGO ŻYWIENIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5,  UL. WIATRACZNA 5, 78-400 SZCZECINEK z dnia 14.06.2019 r. 

- ogłoszenie_SP5

- formularz

- swiz

- umowa_najmu

- umowa_dożywianie

Zmiana treści SIWZ z dnia 17.05.2019 r.:

- zmiana treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty 03.07.2019 r. 

- zawiadomienie o wyborze_SP5

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU PROWADZENIA ZBIOROWEGO ŻYWIENIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO,  UL. KOPERNIKA, 78-400 SZCZECINEK z dnia 14.06.2019 r. 

- ogłoszenie_SP6

- formularz

- swiz

- umowa_najmu

- umowa_dożywianie

Zmiana treści SIWZ z dnia 17.05.2019 r.:

- zmiana treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty 03.07.2019 r. 

- zawiadomienie o wyborze_SP6

 

Przetarg nieograniczony na remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 4 w Szczecinku

Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku zaprasza do składania ofert na nieograniczony przetarg remontu łazienek w Szkole Podstawowej nr 4, im. Armii Krajowej w Szczecinku przy ulicy Jasnej 2.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty do niniejszego zapytania należy złożyć w sekretariacie KCUW w Szczecinku, ul. 1 Maja 2,  w  terminie do 08.05.2019 r. do godz.10.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 600 854 982, osoba do kontaktu: Tomasz Pałka 


Pełna treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu 

Formularz

Oświadczenia wykonawcy

SIWZ

Umowa 

Projekt B-W

Przedmiar robót

STWiORB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.04.2019 r.

- Zmiana ogłoszenia

 

Protokół z otwarcia ofert z dnia 08.05.2019 r.

- PROTOKÓŁ

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Zawiadomienie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wykonanie usługi utrzymania czystości Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku ul. Wiatraczna 5

- treść zapytania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCZEJ NA REMONT POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W SZCZECINKU

Szkoła Podstawowa nr 7 im Noblistów Polskich przy ul.Krakowskiej 1 w Szczecinku, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej, na kompleksowy remont pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku przy ul. Krakowskiej 1.

Oferty sporządzone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 1 do niniejszego pisma, należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich przy ul. Krakowskiej 1 w Sekretariacie, w terminie do 10.09.2018 do godz. 12:00, w kopercie opisanej jako "ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCZEJ NA REMONT POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH W SP-7 W SZCZECINKU"

- ZAPYTANIE OFERTOWE

- FORMULARZ OFERTOWY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ NA REMONT POMIESZCZEŃ WC W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W SZCZECINKU 

Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku zaprasza do złożenia oferty cenowej, na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej,na kompleksowy remont pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej nr 4 w Szczecinku przy ul.Jasnej 2 w Szczecinku.

Oferty sporządzone na formularzu ofertowym,stanowiącym załącznik 1 do niniejszego pisma, należy dostarczyć do Komunalnego Centrum Usług Wspólnych przy ul.1 Maja 2 w Szczecinku w sekretariacie w terminie do 7.09.2018 r. do godz 12:00 w kopercie opisanej jako "DOKUMENTACJA PROJEKTOWA-REMONT ŁAZIENEK W sp-4 W SZCZECINKU.

-załącznik-FORMULARZ OFERTOWY

 

Konkurs na dostawę posiłków dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinku II

Komunikat o zakończeniu postępowania ofertowego na dostawę posiłków dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinku.

KOMUNIKAT

 

OTWARTY KONKURS OFERT I ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W SZCZECINKU

Dyrektor Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku, ogłasza otwarty konkurs ofert 

i zaproszenia do składania ofert na dostawę posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 

im.Noblistów Polskich w Szczecinku przy ul. Krakowskiej 1.

Oferty w niniejszym postępowaniu można składać w sekretariacie KCUW w Szczecinku

ul. 1 Maja 2, w dniach pracy sekretariatu, w czasie do dnia 6 września 2018 r. do godziny 8.30.

Oferty nie będą przyjmowane po upływie powyższego terminu.

- zarządzenie

- ogłoszenie 

- formularz ofertowy

- regulamin

- umowa

 

WYNIK OTWARTEGO KONKURSU NA PROWADZENIE PRZEDSZKOLA NA TERENIE MIASTA SZCZECINEK

Dla 220 dzieci w okresie od 1 WRZEŚNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.

W wyniku przeprowadzonego konkursu dla realizacji zadania zostało wybrane:

Przedszkole Niepubliczne " Miś " B.Kawczyńska, M. Wiórek s.c.

ul.Grudziądzka 2, 78-400 Szczecinek -208 dzieci.

- komunikat o zakończeniu konkursu

 

Konkurs na dostawę posiłków dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinku

Komunikat o zakończeniu postępowania ofertowego na dostawę posiłków dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinku.

Wpłynęła jedna oferta niespełniająca wymogów formalnych.W związku z powyższym konkurs nie został rozstrzygnięty.

-Komunikat

 

Konkurs składania ofert na dostawę posiłków w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinku 

Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku zaprasza do składania ofert na dostawę posiłków dla uczniów  Szkoły Podstawowej nr 7, im Noblistów Polskich  w Szczecinku przy ul. Krakowskiej 1. 

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty do niniejszego zapytania należy złożyć  w sekretariacie KCUW w Szczecinku, ul. 1 Maja 2,w  terminie do 22.08.2018 r. do godz.08.30

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się poniżej:
ogłoszenie,

regulamin.
formularz oferty ,
- wzór umowy,

 

Przetarg nieograniczony na remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 7 

Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku zaprasza do składania ofert na nieograniczony przetarg remontu łazienek w Szkole Podstawowej nr 7, im Noblistów Polskich  w Szczecinku przy ulicy Krakowskiej 1.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty do niniejszego zapytania należy złożyć w sekretariacie KCUW w Szczecinku, ul. 1 Maja 2,  w  terminie do 17.08.2018 r. do godz.10.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 600 854 982, osoba do kontaktu: Tomasz Pałka 


Pełna treść zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się poniżej:

 ogłoszenie o zamówieniu,

-  formularza oferty ,

-  wzór umowy, 

- Swiz 

- branża budowlana, 

- branża elektryczna,

- branża sanitarna, 

-oświadczenie wykonawcy. 

Aktualizacja - unieważniony przetarg nieograniczony na remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinku.

Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku, informuje, że w dniu 31 lipca 2018 r. postępowanie dotyczące przetargu nieograniczonego  na remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinku, zostało unieważnione. Poniżej znajduje się zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 31.07.2018 r.

- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony na remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinku

Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku zaprasza do przetargu nieograniczonego na remont łazienek w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Noblistów Polskich 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 600 854 982, osoba do kontaktu: Tomasz Pałka.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się poniżej:

1. Ogłoszenie,

2. formularz oferty,

3. wzór umowy,

4. Siwz,

5. branża budowlana

6. branża elektryczna,

7. branża sanitarna,

8. oświadczenie wykonawcy.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ NA REMONT WC W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 4 W SZCZECINKU

Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej na kompleksowy remont pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinku przy ul. Jasnej 2. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót lub uzyskaniem pozwolenia na budowę: do dnia 31.08.2018 r.
 

§     Termin i miejsce składania ofert: Oferty sporządzone na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania należy złożyć w sekretariacie  KCUW w Szczecinku, ul. 1 Maja 2, w terminie do 18.05.2018 r. do godz. 12:00, w kopercie opisanej jako: "DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - REMONT ŁAZIENEK W SP NR 4 W SZCZECINKU".

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 600 854 982, osoba do kontaktu: Tomasz Pałka.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z niezbędnym załącznikiem znajdują się poniżej.

 - zapytanie ofertowe,
 - załącznik nr 1 - formularz ofertowy (pdf.)
​ - 
załącznik nr 1 - formularz ofertowy (doc.)

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ NA REMONT WC W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 7 W SZCZECINKU​

Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej na kompleksowy remont pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku przy ul. Krakowskiej 1. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót lub uzyskaniem pozwolenia na budowę: do dnia 25 maja 2018 roku.

  • Termin i miejsce składania ofert: Oferty sporządzone na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania należy dostarczyć do KCUW w Szczecinku przy ul. 1 maja 2, Sekretariat w terminie do 23.04.2018r. do godz. 12:00, w kopercie opisanej jako: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – REMONT ŁAZIENEK W SP NR 7 W SZCZECINKU.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 600 854 982, osoba do kontaktu: Tomasz Pałka.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z niezbędnym załącznikiem znajdują się poniżej.

- zapytanie ofertowe,

- załącznik nr 1 - formularz ofertowy pdf,

- załącznik nr 1 - formularz ofertowy doc.

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza konkurs na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek dla 820 dzieci w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.

Termin i miejsce składania ofert: Oferty można składać w siedzibie Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku, ul. 1 Maja 2, do dnia 12 kwietnia 2018 r., godz. 9:00.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Hanus, tel. 94 372 99 22, e-mail: a.hanus@kcuw.szczecinek.pl

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy do pobrania

  1. Ogłoszenie o konkursie,
  2. Formularz ofertowy.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinku

Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku, informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. postępowanie konkursowe na remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinku, zostało zakończone. Poniżej znajduje się protokół z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 26.04.2018 r.