Szkoły podstawowe

 

 Szkoła Podstawowa Nr 5 

 ul. Wiatraczna 5, 78-400 Szczecinek

 tel.: 94 374 07 07

 Dyrektor: Rafał Stasik

 

 

 

 

 SP 1 im. Adama Mickiewicza

 plac Wazów 1, 78-400 Szczecinek

 tel.: 94 374 33 68

 Dyrektor: Krystyna Dianow

 

 

 

 

 SP 4 im. Armii Krajowej

 ul. Jasna 2, 78-400 Szczecinek

 tel.: 94 372 35 89

Dyrektor: Renata Romaniuk

 

 

 

 

 SP 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego

 ul. Kopernika 18, 78-400 Szczecinek

 tel.: 94 374 27 06

 Dyrektor: Danuta Wachowicz - Kram

 

 

 

 

 SP 7 im. Noblistów Polskich

 ul. Krakowska 1, 78-400 Szczecinek

 tel.: 94 374 57 11

 Dyrektor: Maciej Kaźmierski

 

 

 

 

 Społeczne Towarzystwo Oświatowe Zespół Szkół Społecznych

 ul. Słowiańska 2, 78-400 Szczecinek

 tel.: 94 374 06 60

 Dyrektor: Wiesław Suchowiejko

 

 Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

 ul. Krakowska 1, 78-400 Szczecinek

 tel. 94 374 50 43