Poczta miejska

Zgodnie ze statutem Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku jednostka ta, oprócz zadań wynikających z prowadzenia miejskich placówek oświatowych, zajmuje się również dostarczaniem na terenie miasta urzędowej korespondencji z Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Muzeum Regionalnego i Samorządowej Agencji Promocji i Kultury. KCUW zatrudnia pięciu gońców, legitymujących się stosownymi dokumentami oraz oznakowaniem, dzięki któremu są łatwo rozpoznawalni. 

Godziny odbioru awizowanej poczty: 

od 7.00 do 15.30 (poniedziałek, wtorek, środa)

od 7.00 do 18.30 (czwartek) 

od 7.00 do 13.00 (piątek)