aktualne konkursy/przetargi

OGŁOSZENIE o konkursie ofert na oddanie w dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Koszalińskiej 66 lokal nr 1, 78-400 Szczecinek, z przeznaczeniem na prowadzenie żłobka – w trybie pisemnego konkursu ofert na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2025 r.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Ogłoszenie wyniku konkursu 22.12.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzenie szkoleń poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli matematyki dla uczestników projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wybór wykonawcy edycji graficznej scenariuszy lekcji otwartych i materiałów wzbogacających zajęcia (MWZ) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie 

Wzór umowy

Formularz oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzenie szkoleń poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli informatyki dla uczestników projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy