aktualne konkursy/przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przeprowadzenie szkoleń poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli matematyki dla uczestników projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Nr sprawy SP5.27.12.2022

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

załącznik nr 2 – Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWEPrzeprowadzenie szkoleń poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli fizyki dla uczestników projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Nr sprawy SP5.27.13.2022

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

załącznik nr 2 – Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWEPrzeprowadzenie szkoleń poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli geografii dla uczestników projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Nr sprawy SP5.27.14.2022

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

załącznik nr 2 – Wzór umowy 

ZAPYTANIE OFERTOWEPrzeprowadzenie szkoleń poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli chemii dla uczestników projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Nr sprawy SP5.27.15.2022

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

załącznik nr 2 – Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWEPrzeprowadzenie szkoleń poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli informatyki dla uczestników projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Nr sprawy SP5.27.16.2022

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

załącznik nr 2 – Wzór umowy