aktualne konkursy/przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinku im. Noblistów Polskich, ul. Krakowska 1, 78-400 Szczecinek

           

ZAPYTANIE OFERTOWE Diagnoza potrzeb szkoleniowych szkół współpracujących z Modelową Szkołą Ćwiczeń w Szczecinku w ramach projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20

 

            

 

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (chemia) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

          

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (biologia) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00