Konkurs na stanowisko dyrektora

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora następujących placówek: 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinku

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku

Wszelkie informacje udziela Dział Kadr Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku, przy ul. 1-go Maja 2 pod nr tel. (94) 372-99-26.

Treść ogłoszeń  w załączeniu: