Konkurs na stanowisko dyrektora

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku

Wszelkie informacje udziela Dział Kadr Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku, przy ul. 1-go Maja 2 pod nr tel. (94) 372-99-26.

Treść ogłoszenia  w załączeniu:

Ogłoszenie o konkursie