Odbiór listów urzędowych tylko do godziny 11:00!!!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, listy będą wydawane do godziny 11:00. Wszystkim zainteresowanym odbiorem korespondencji przypominamy, że istnieje możliwość telefonicznego ustalenia odbioru przesyłki z gońcem pod numerem 94 37 299 20. Za utrudnienia przepraszamy.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji – zapraszamy do udziału

W piątek, 20 marca br. po raz trzeci odbędzie się Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE). To inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią. Zapraszamy do udziału szkoły, przedszkola i placówki edukacyjne! Zgłoszeń można dokonywać do 16 marca br.