AKTUALIZACJA- ZAPYTANIE OFERTOWE

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo wykonawczej na kompleksowy remont pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku.