Poniżej zamieszczamy informację MEiN dot. organizacji wypoczynku w ferie zimowe.