PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - 2024

Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych oraz statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na 2024 rok

Ogłoszenie