PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - AKTUALIZACJA X 2023

Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych oraz statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na 2023 rok  - AKTUALIZACJA X 2023

Ogłoszenie