Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek

Wsparcie uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej   

Wytyczne zostały przygotowane, aby pomóc nauczycielom i dyrektorom szkół w organizacji zajęć stacjonarnych po długotrwałym okresie kształcenie na odległość. Ich celem jest także wsparcie kadry pedagogicznej w jak najlepszym rozpoznaniu potrzeb dzieci i młodzieży, a tym samym ułatwienie im adaptacji w przestrzeni szkolnej i w grupie rówieśniczej. W wytycznych znalazły się m.in. wskazówki dotyczące realizacji podstawowy programowej, dostosowania tematyki zajęć z wychowawcą do zdiagnozowanych potrzeb uczniów czy rozwijania relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń.

Materiał został podzielony na kilka części:

  • Rekomendacje dla kadry pedagogicznej szkół i placówek;
  • Działania skierowane do uczniów;
  • Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi;
  • Wymagania w zakresie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • Ustalenia dla kuratorów oświaty.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.
 

Materiały

Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek
Wytyczne​_dotyczące​_działań​_skierowanych​_do​_uczniów​_i​_rodziców​_oraz​_kadry​_pedagogicznej​_po​_powrocie​_do​_szkół​_i​_placówek.docx 0.02MB
Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek
Wytyczne​_dotyczące​_działań​_skierowanych​_do​_uczniów​_i​_rodziców​_oraz​_kadry​_pedagogicznej​_po​_powrocie​_do​_szkół​_i​_placówek.pdf 0.32MB

 

info: men.gov.pl