Zapytania ofertowe na wynajem pomieszczeń kuchni w celu prowadzenia żywienia zbiorowego w szkołach podstawowych

Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku zaprasza do składania ofert na wynajem pomieszczeń kuchni w celu prowadzenia zbiorowego żywienia uczniów w szkołach podstawowych. 

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty do niniejszego zapytania należy złożyć  w sekretariacie KCUW w Szczecinku, ul. 1 Maja 2, w  terminie do 28 lipca 2021 r. do godziny 8:00.

Pełna treść zapytań ofertowych wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się pod wskazanym linkiem: 

KOMUNALNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SZCZECINKU (szczecinek.pl)