Zapytanie ofertowe na dostawę posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinku

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinku im. Noblistów Polskich, ul. Krakowska 1, 78-400 Szczecinek