AKTUALIZACJA -Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości przy ul. Nowej 2 w Szczecinku na cele edukacyjne - prowadzenia przedszkola niepublicznego

Protokół z otwarcia ofert złożonych w ramach przetargu na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Szczecinku przy ulicy Nowej 2 z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola niepublicznego. 

 Informujemy, że wyniki przetargu zostaną ogłoszone w czwartek po posiedzeniu niejawnym komisji przetargowej.

 

 

Info: KCUW