Konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie dodatkowych 85 miejsc w przedszkolach niepublicznych

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie dodatkowych 85 miejsc w przedszkolach niepublicznych na terenie Miasta Szczecinek
w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Realizacja zadania nastąpi w formie zlecenia w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

Szczegóły konkursu oraz dokumenty niezbędne do przygotowania oferty na realizację ww. zadania poniżej:

- Ogłoszenie o konkursie ,

 - Formularz oferty.

 

Info. KCUW