Oświadczenie

Oświadczenie

1. Od 1 września spółka cywilna zarządzająca Niepublicznym Przedszkolem „Krasnoludek” w Szczecinku bezumownie i bezprawnie korzysta z budynku przy ul. Przemysłowej 5.

2. Podmiot, który od września powinien prowadzić przedszkole przy ul. Przemysłowej 5 wystąpił do KCUW z roszczeniem odszkodowawczym.

3. W wyniku przeprowadzonej mediacji sądowej podpisano warunkową ugodę.

4. Ugoda przewiduje wypłatę w trybie warunkowym organowi prowadzącemu przedszkole „Motylek” miesięcznego odszkodowania w wysokości 29 tys. zł.

5. Zawarta ugoda w pełni zabezpiecza interesy KCUW, który wystąpi do spółki bezumownie zajmującej lokal przy ul. Przemysłowej 5 z roszczeniem regresowym.

6. Jeśli regres zostanie przez sąd uznany, spółka (prowadząca przedszkole „Krasnoludek”) będzie zobligowana do zapłaty całej kwoty określonej w ugodzie. W przypadku prawomocnego oddalenia pozwu w części lub całości, pieniądze zwróci organ prowadzący przedszkole „Motylek”.

7. W związku z podpisaną ugodą, do Sądu Okręgowego w Koszalinie skierowany został wniosek o zatwierdzenie dokumentu i nadanie mu klauzuli wykonalności. 

info KCUW