PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych oraz statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na 2023 rok 

Ogłoszenie