Konkurs ofert - organizacja opieki nad dziećmi w wieku 1 do 3 lat

Zarządzeniem nr 77/2017 z dnia 24.08.2017 r. Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza konkurs ofert na realizację w latach 2018-2022 zadania polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w formie żłobka na terenie Miasta Szczecinek. 
 

Oferty można składać w Komunalnym Centrum Usług Wspólnych, ul. 1 Maja 2, 78-400 Szczecinek do dnia 18 września 2017 r do godz. 8:00.

Poniżej pliki do pobrania: