Wnioski o stypendium szkolne

Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku informuje o wydłużeniu czasu przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.

 

Wnioski przyjmowane będą w godzinach:

 

-14 września 2017 r.: od 7:30 do 16:30

 

-15 września 2017 r.: od 7:30 do 13:30

 

w KCUW ul. 1 maja 2, 78-400 Szczecinek

 

Ponadto informujemy, że wnioski wysłane pocztą dnia 15 września 2017 r. będą uznane jako złożone w terminie.

(Decyduje data stempla pocztowego!)