Ogłoszenie - wynik otwartego konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2022 zadania polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w formie żłobka na terenie Miasta Szczecinek wybrany został podmiot "Bajkowa Kraina" Joanna Drążewska, ul. Boh. Warszawy 48c/7, 78-400 Szczecinek.

- Ogłoszenie wyniku konkursu ofert