Obchody Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych"

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca wszystkie szkoły i placówki oświatowe do włączenia się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. MEN proponuje, aby uczniowie wspólnie z nauczycielami zorganizowali w pierwszym tygodniu marca wydarzenia edukacyjne poświęcone bohaterom podziemia antykomunistycznego. Mogą to być spotkania ze świadkami historii, wizyty w lokalnych miejscach pamięci, lekcje o „Żołnierzach Wyklętych” czy apele pamięci. Zachęcamy szkoły do zgłaszania własnych inicjatyw za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej do czwartku, 27 lutego br.

Szczegóły dostępne na stronie: 
https://www.gov.pl/web/edukacja/dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych