Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1.DOC

ZAŁĄCZNIK NR 1.PDF

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO (WZÓR)

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku przy ul. 1 Maja 2, do dnia 29 sierpnia 2022 do godz. 11.30